حساب شما مسدود شده است

مشترک گرامی حساب شما به یکی از دلایل زیر مسدود گردیده است :

  • تکمیل میزان فضای هاست
  • تکمیل میزان ترافیک هاست(Bandwich)
  • اتمام مدت اعتبار سرویس
  • عدم پرداخت صورتحساب
  • بوجود آمدن مسائل امنیتی ( حمله و نفوذ )
  • لطفا جهت رفع مشکل پیش آمده با شرکت آسا راد تماس حاصل نمایید.