اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی

شرکت بهک به نمایندگان خود در سراسر کشور به عنوان شرکای تجاری می نگرد و انعقاد قرار داد را آغاز یک همکاری بلند مدت می پندارد. در اعطای نمایندگی موارد زیر مهم ترین اصول می باشد:

1- حضور موثر یکی از سرمایه گذاران یا شرکا در مقام مدیریت شعب

2- داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

3- دارا بودن توان مالی مناسب برای راه اندازی و بهره برداری

4- پایبند به اصول کیفی و مشتری مداری

5- معرفی مکان تجاری مناسب

تعهدات نمایندگان

1- نظارت مداوم بر عملکرد کارکنان در کلیه مراحل فروش محصولات و خدمات پس از فروش

2- اجرای کمپین های تبلیغاتی عمومی و برنامه های مشوق فروش برای مشتریان و کارکنان

3- برگزاری جلسات مشترک با سایر نمایندگان جهت تبادل تجارت و اطلاعات با نمایندگان موفق

4- پایش رضایت مشتریان و ارایه بازخورد به صاحب امتیازان برای اصلاح و بهبود عملکرد

5- استخدام و آموزش صاحب امتیازان و کارکنان شعب در مرحله راه اندازی شعب

6- برنامه ریزی و اقدامات تبلیغاتی در مرحله راه اندازی و توسعه فروش

7- ارایه گزارشات مکتوب به صورت سالانه به مدیریت شرکت

8- تامین کلیه محصولات مورد نیاز شعبه

9- استفاده از تابلو و عنوان ثبت شده بهک

تعهدات شرکت

1- همکاری با ناظرین تضمین کیفیت دفتر مرکزی و موسسات بازرسی طرف قرارداد

2- پایبندی به ارایه محصولات با کیفیت طبق استانداردهای تعیین شده

3- پایبندی به منافع گروهی در قالب یک مجموعه زنجیره ای

4- پایبندی به استانداردهای کیفی و قوانین شرکت

5- ایجاد محیط کاری یک کسب و کار مدرن

6- صداقت کاری

جهت در خواست اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمایید :
فرم درخواست اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی

X